TÍNH LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG

Công cụ tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng

Bạn đang tìm kiếm công cụ tính lãi suất ngân hàng tiện lợi và dễ sử dụng? Công cụ tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng tại Webgia sẽ giúp bạn dễ dàng biết được số tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng ở các kỳ hạn khác nhau.

CÔNG THỨC TÍNH LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất %  x số tháng gửi : 12

Hoặc Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất % x số ngày gửi : 365

Ví dụ: Khi gửi 100.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 1.6%/năm trong 1 tháng thì số tiền lãi sau kỳ hạn là 100.000.000 x 1.6% x 1 : 12 = 133.333 đồng.

Khi gửi 100.000.000 đồng với kỳ hạn 6 tháng  lãi suất là 3%/năm, tiền lãi sau 6 tháng như sau:
100.000.000 x 3.00% x 6 : 12 = 1.500.000 đồng.

Gửi 100.000.000 đồng vào ngân hàng trong 12 tháng với lãi suất là 4.7%/năm, sau 12 tháng bạn sẽ nhận được số tiền lãi: 100.000.000 x 4.70% x 12 : 12 = 4.700.000 đồng.